Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna

sciezka nowy plakat 2020

W dniu 24 czerwca 2019 r. w Oblęgorku, na działce gdzie będzie budowana ścieżka dydaktyczna, stanęła tablica informacyjna.

Tablica informująca o dofinansowaniu projektu

logo fe rp ws ue

Podpisanie umowy w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dnia 25 kwietnia 2019 roku podpisana została z Gminą Strawczyn umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0012/16 pn.: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna” złożonego do Działania 6.3 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16.

Wartość dofinansowania: 2 330 445,80 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 2 950 000,00  PLN

GMINA STRAWCZYN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna

plakat sciezka dydaktyczna