Kanalizacja Korczyn

GMINA STRAWCZYN
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie, gmina Strawczyn”


Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strawczyn w aglomeracji Korczyn.

Efektem projektu będzie wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1000m3/d oraz sieci kanalizacyjnej o długości 11,03 km.

Wartość projektu ogółem: 20 753 715,87 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 15 212 019,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 12 169 615,87 zł.

plakat kanalizacja Korczyn