Drukuj
Nadrzędna kategoria: Fundusze UE
Odsłony: 310

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Strawczyn

logo power RP UE ES

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, iż od 1 marca 2021 r. realizuje projekt grantowy pn. Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji „usług door-to-door” realizowanego w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PEFRON).

Usługę można zamówić

 

Uprawnionymi do korzystania z usług transportowych są osoby powyżej 18 roku życia mieszkające na terenie Gminy Strawczyn:

 1. posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 2. osoby mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze i inne), nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

Z usługi można skorzystać w celach:

 1. wizyt lekarskich
 2. zabiegów rehabilitacyjnych
 3. aktywności zawodowej
 4. inne (ośrodki kultury, urzędy, inne po uprzedniej konsultacji)

W załącznikach znajdą Państwo pliki (format pdf i word z możliwością edycji dla osób słabowidzących) takie jak:

 1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Strawczyn.
 2. Deklaracja korzystania z usług transportu door-to-door – mieszkańców Gminy Strawczyn mających trudności w poruszaniu się (uczestnik chcący korzystać z usług składa ją jednorazowo).
 3. Formularz zgłoszeniowy (uczestnik chcący korzystać z usług składają je każdorazowo, chyba że jest to usługa cykliczna - jednorazowo).
 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę – załącznik do deklaracji korzystania z usług transportu door-to-door – mieszkańców Gminy Strawczyn mających trudności w poruszaniu się (uczestnik chcący korzystać z usług nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności – składane jednorazowo).
 5. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik chcących zrezygnować z korzystania z usług).
 6. Oświadczenie - załącznik do deklaracji korzystania z usług transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością – mieszkańców Gminy Strawczyn mających trudności w poruszaniu się, nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

logo pfron

Załączniki:
Pobierz plik (załączniki_wersja_docx.zip)załączniki_wersja_docx.zip[ ]1594 kB
Pobierz plik (załączniki_wersja_pdf.zip)załączniki_wersja_pdf.zip[ ]1244 kB