WYKAZ SOŁECTWW skład Gminy Strawczyn wchodzą następujące sołectwa:

1. Chełmce (Pobierz statut)
2. Hucisko (Pobierz statut)
3. Korczyn (Pobierz statut)
4. Kuźniaki (Pobierz statut)
5. Małogoskie (Pobierz statut)
6. Niedźwiedź (Pobierz statut)
7. Oblęgorek (Pobierz statut)
8. Oblęgór (Pobierz statut)
9. Promnik (Pobierz statut)
10. Ruda Strawczyńska (Pobierz statut)
11. Strawczyn (Pobierz statut)
12. Strawczynek (Pobierz statut)
1.116 ha
498 ha
812 ha
428 ha
290 ha
726 ha
721 ha
726 ha
1.115 ha
685 ha
863 ha
646 ha

RAZEM: 8.626 ha