==========

STRATEGIA UCHWALONA - POBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW

==========

 

Ogłoszenie o konsultacjach dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strawczyn

Formularz zgłaszania uwag

======

Informujmy, że w dniu 23 kwietnia 2015 roku odbędą się kolejne warsztaty dotyczące budowania założeń Strategii według następującego harmonogramu:

11.00 ? administracja
13.00 ? Zespół ds. Strategii
15.00 ? przedsiębiorcy
17.00 ? organizacje pozarządowe
19.00 ? mieszkańcy (spotkanie otwarte)

Przypominamy o wypełnieniu i zabraniu na warsztaty ankiety oraz propozycji zadań (fiszek).

Ankieta do pobrania z:
http://strawczyn.pl/pliki/strategia_rozwoju/ANKIETA_Strawczyn.docx

Fiszka do pobrania z:
http://strawczyn.pl/pliki/strategia_rozwoju/Fiszka_projektowa_Strawczyn.docx

======

W dniu 18 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025.
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Strawczyn w skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

1.    Ewa Wawrzeńczyk ? przewodnicząca Zespołu, Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego
2.    Grzegorz Gad ? zastępca przewodniczącej Zespołu, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
3.    Justyna Stępień ? Skarbnik Gminy
4.    Elżbieta Chłodnicka ? Sekretarz Gminy
5.    Anna Gad ? członek Zespołu, Referat Rozwoju Lokalnego
6.    Zdzisława Adamczyk ? członek Zespołu, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
7.    Monika Sideł ? członek Zespołu, Kierownik Referatu Oświaty Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
8.    Wiesława Jarząbek ? członek Zespołu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
9.    Maciej Lewandowski ? członek Zespołu, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
10.    Damian Gad ? członek Zespołu, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn
11.    Barbara Gad ? członek Zespołu, Prezes stowarzyszenia Pomocna Dłoń
12.    Jan Łakomiec ? członek Zespołu, właściciel firmy BUDOTRANS z Rudy Strawczyńskiej
13.    Tomasz Michalski ? członek Zespołu, właściciel firmy TRASBUD Budownictwo ze Strawczyna, Prezes Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego OLIMP
14.    Detka Łukasz ? członek Zespołu, właściciel firmy DOMET z Promnika
15.    Henryk Ławniczek ? członek Zespołu, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami z Kielc
16.    Wojciech Różalski ? członek Zespołu, Dyrektor Zarządzający - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO z Rudy Strawczyńskiej
17.    Marek Żelazny ? członek Zespołu, Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
18.    Arkadiusz Wilczkowski ? członek Zespołu, Przewodniczący Rady Gminy w Strawczynie
19.    Wioletta Drogosz ? członek Zespołu, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Strawczynie
20.    Rafał Kwiecień ? członek Zespołu, Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
21.    Ireneusz Czarnecki- członek Zespołu, Radny, Przewodniczący Komisji Samorządowej
22.    Bogdan Woźniak ? członek Zespołu, Radny Rady Gminy w Strawczynie
23.    Elżbieta Jadwiga Błaszczyk ? Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
24.    Elżbieta Gieroń ? Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku
25.    Henryka Cisowska ? Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku.

=========

Przystąpienei do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn

 

-----

ANKIETA UWARUNKOWAŃ, POTRZEB I KIERUNKÓW ROZWOJU GMINY STRAWCZYNM

-----

FISZKA PROJEKTOWA

-----

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn