Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych

Formularz ankietowy

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych