Drukuj
Odsłony: 72308

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r

Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r

Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis

Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru