Odnawialne Źródła Energii

Dotyczy: Spotkania informacyjnego w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii.

Urząd Gminy Strawczyn informuje, że osoby które nie mogły uczestniczyć w w/wym spotkaniu w dniu dzisiejszym (24 lipca) mogą wziąć udział w spotkaniu w dniu jutrzejszym (25 lipca).

 

Spotkanie dotyczące
Odnawialnych Źródeł Energii
w gminie Strawczyn
PROJEKTY PARASOLOWE – RPO WŚ 2014-2020

Informujemy, że w dniach 24-25 lipca 2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem, w świetlicy wiejskiej w Strawczynku, ul. Wojewódzka 39, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące „Odnawialnych Źródeł Energii”

Środki na OZE

Do pobrania: Pismo wraz załącznikami