Dotyczy: Spotkania informacyjnego w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii.

Urząd Gminy Strawczyn informuje, że osoby które nie mogły uczestniczyć w w/wym spotkaniu w dniu dzisiejszym (24 lipca) mogą wziąć udział w spotkaniu w dniu jutrzejszym (25 lipca).