Spotkanie dotyczące
Odnawialnych Źródeł Energii
w gminie Strawczyn
PROJEKTY PARASOLOWE – RPO WŚ 2014-2020

Informujemy, że w dniach 24-25 lipca 2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem, w świetlicy wiejskiej w Strawczynku, ul. Wojewódzka 39, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące „Odnawialnych Źródeł Energii”

I. 24 lipca 2017 r.

  • godz. 9.00 – 11.00 – mieszkańcy sołectw: Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie
  • godz. 12.00-14.00 – mieszkańcy sołectw: Niedźwiedź, Oblęgór, Oblęgorek

II. 25 lipca 2017 r.

•    godz. 9.00 – 11.00 – mieszkańcy sołectw: Promnik, Ruda Strawczyńska
•    godz. 12.00-14.00 – mieszkańcy sołectw: Strawczyn, Strawczynek

Podczas spotkań przedstawimy Państwu:

•    zapisy regulaminu konkursu dla projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.
•    harmonogram dalszych działań.

Zapraszamy wszystkich, którzy na przełomie 2016/2017 roku złożyli ankietę gospodarstwa domowego!!!
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!

Odnawialne Źródła Energii