Unieszkodliwianie azbestu

logo Ministerstwo Klimatulogo nfosigwlogo wfosigw

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2023r.” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 200.000,00 zł

OGŁOSZENIE
ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Strawczyn ogłasza nabór wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest.

Zainteresowani właściciele nieruchomości mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023r. (piątek) do Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Strawczyn oraz na stronie internetowej.

Osoby, które złożyły wniosek w 2022r. lub wcześniej nie muszą ponownie składać dokumentów.

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Strawczyn, I piętro, pokój nr 8, tel. 413067016, 413038002, 413038005 w. 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Karol Picheta
- Zastępca Wójta Gminy-

OGŁOSZENIE

ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Strawczyn ogłasza nabór wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest.

Zainteresowani właściciele nieruchomości mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2023r. (piątek) do Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.

Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.

Prace polegające na demontażu może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz posiada stosowne zgody. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja dotycząca realizacji zadania pn.:
" Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2022r.”

Gmina Strawczyn realizując założenia „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zwierających azbest" wykonała zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2022r." za łączną kwotę 179 320,37 zł brutto.

Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 89 660,19 zł,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 89 660,18 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

• usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 36 208,650 m2, tj. 546,100 Mg