Harmonogram zbiórki odpadów

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

P. H. U. „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27a
26 – 035 Raków

- na podstawie umowy Nr 115/2017 z dnia 27.11.2017 r.  
- okres obowiązywania umowy: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon odbywać się będzie w:

  • w I półroczu 2019r w miesiącu MARCU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 11.03.19r.
  • w II półroczu 2019r w miesiącu WRZEŚNIU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 16.09.19 r.

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

opony harmonogram

!!! OBOWIĄZUJE NA 2020 ROK !!!

!!! OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU !!!

!!! OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU !!!

!!! UWAGA !!!

OBOWIĄZUJE DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU