Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

P. H. U. „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27a
26 – 035 Raków
Tel. 41-35-35-027

  • na podstawie umowy Nr 111/2014 z dnia 10.12.2014 r.
  • okres obowiązywania umowy: 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r.