Senior +

Plakat informacyjny Senior

Plakat informacyjny Senior

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie przystąpił do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025  edycja 2021 jest on finansowany ze środków z budżetu państwa. Z pobytu w ośrodku wsparcia dziennego Klub Senior+ w Oblęgorze korzysta 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Strawczyn.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 31 958,12 zł.

Całkowita wartość: 71 816, 00 zł.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

Grupą docelową są: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące teren gminy Strawczyn, osoby samotne, po kryzysach, których uczestnictwo w programie ma zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem Programu jest: zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W trakcie realizacji programu beneficjenci będą mogli korzystać z:

- zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych

- zajęć rękodzieła

- warsztatach manualnych i plastyczno- artystycznych

- zajęć z zakresu komunikacji, relacji, postaw

- zajęciach prozdrowotnych

- zajęciach socjalnych związanych z wolontariatem oraz integracją międzypokeleniową

- zajęciach edukacyjnych

- zajęciach wokalnych

 Efektem realizacji projektu będzie: zniwelowanie poczucia osamotnienia, wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej, zmniejszenie liczby osób nie objętych systemem wsparcia dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez samotne zamieszkiwanie na terenie gminy Strawczyn.

 

 

 

 Strawczyn IMG 7402

14 lipca wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk podpisał umowę na dofinansowanie działalności Klubu Senior+ w Oblęgorze. Zewnętrzne wsparcie finansowe wyniesie blisko 32 tysiące złotych. W ramach tych środków będą organizowane ciekawe zajęcia dla członków Klubu. Seniorzy wezmą udział w warsztatach artystycznych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, prozdrowotnych, a także aktywizujących społecznie.

Umowa podpisana

Samorząd gminy Strawczyn otrzymał znaczące dofinansowanie na działalność Klubu Senior+ w Oblęgorze. Zewnętrzne wsparcie finansowe wyniesie 31 tysięcy 958 złotych i zostało przyznane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. 14 lipca została podpisana w tej sprawie stosowna umowa. Ze strony województwa dokument parafował wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, gminę Strawczyn reprezentował wójt Tadeusz Tkaczyk. – Dziękujemy za przyznane wsparcie finansowe. Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna, o której każdy samorząd powinien pamiętać i o nią dbać. Cieszę się, że mamy w gminie tak dobrze prosperujący Klub Seniora, który świetnie się przyjął i wspaniale spełnia swoje zadanie. Jest to miejsce, gdzie osoby starsze mogą się spotykać i aktywnie spędzać wolny czas. Dzięki pozyskanym środkom seniorzy wezmą udział w szeregu ciekawych zajęć, zarówno rozwijających nowe umiejętności, jak na przykład warsztaty rękodzielnicze, jak i wspierających kondycję i zdrowie – mówił wójt Tadeusz Tkaczyk.

Wiele ciekawych zajęć

W ramach dofinansowania w Klubie Senior+ w Oblęgorze będą organizowane atrakcyjne warsztaty. - Seniorzy wezmą udział w zajęciach artystycznych, rękodzieła, plastyczno-artystycznych i manualnych. Będzie to malarstwo, ceramika, szycie, haft, szydełkowanie, decoupage. Planowane są także wyjazdy na zajęcia do sąsiednich gmin – poinformowała Aneta Gaweł, opiekunka Klubu Senior+.

Dofinansowanie pokryje też koszty zajęć sportowo-rekreacyjnych. W ramach tego działania odbywać się będą zajęcia ruchowe, zumba, aqua-aerobik, czy spacery nordic walking. W planach są także warsztaty edukacyjne, trening pamięci i koncentracji oraz nauka podstaw języka angielskiego. Seniorzy wezmą też udział w zajęciach kulturalno-oświatowych. W ich ramach odwiedzą kino, teatr, muzea, wystawy i wezmą udział w ciekawych wycieczkach. Odbywać się będą też zajęcia prozdrowotne i aktywizujące społecznie.  

Z pozyskanych środków zakupione zostaną także materiały do prowadzenia zajęć artystyczno-plastycznych, a także niezbędne środki do utrzymania porządku w pomieszczeniach Klubu.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM ZAJĘC 06-10.01.2020.pdf)Harmonogram zajęć Klub Seniora[ ]624 kB
Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM ZAJĘC 25-29.11.2019.pdf)Harmonogram zajęć Klub Seniora[ ]611 kB