Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

„Lęk, panika, izolacja, bezruch psychiczny i fizyczny jest i będzie dla seniorów o wiele groźniejszy niż sam wirus” - wielokrotnie apelowali eksperci Głosu Seniora, m.in. Przewodniczący Rady Programowej Głosu Seniora, geriatra i dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie, dr Krzysztof Czarnobilski i psychogeriatrzy, a wśród nich m.in. dr Małgorzata Ostrowska. Rozpoczyna się nowa epidemia chorób psychicznych i tych wynikających z zaniedbań spowodowanych pandemią. W związku z tym rośnie ilość nerwic, depresji przechodzonych udarów czy zawałów.

Nie możemy zatem straszyć seniorów! Nie możemy bombardować ich negatywnymi wiadomościami. Musimy dodawać sobie otuchy i wzajemnie się wspierać. Musimy aktywizować seniorów medialnie i drogą on-line, ale przede wszystkim kontaktem bezpośrednim, ponieważ jak wskazują liczne badania tylko 20% polskich seniorów korzysta z Internetu. Nie poddawajmy się panice i nie zaniedbujmy kontaktów! Aktywizujmy, edukujmy i wspierajmy seniorów! Możemy to robić między innymi poprzez zwykłą rozmowę odrywającą od tematyki pandemicznej, odkrywanie i pielęgnowanie swoich pasji czy angażowanie się w pomoc innym, wolontariat oraz pracę społeczną.

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie:

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa 380 godzin/grupa.
  • Kurs przewidziany jest dla dwóch 12-osobowych grup.
  • Zajęcia realizowane będą w w formie zaocznej (sobota/niedziela co drugi weekend).
  • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
  • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
  • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Samorząd gminy Strawczyn podejmuje kolejne działania likwidujące bariery architektoniczne i zapobiegające wykluczaniu osób starszych i niepełnosprawnych. W tym celu zakupiono 9-osobowe auto przystosowane do ich potrzeb, które będzie służyło do realizacji projektu zapewniającego indywidualny, nieodpłatny transport z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego wraz z powrotem do miejsca zamieszkania. W Urzędzie Gminy zaś zamontowano windę dla osób z deficytami ruchowymi umożliwiającą im poruszanie się pomiędzy piętrami budynku.

Na działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych gmina Strawczyn otrzymała znaczące dofinansowanie zewnętrzne. Wsparcie wyniosło 526 tysięcy złotych i zostało przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług „door-to-door”. – Projekt pod szyldem „door-to-door” wprowadza zupełnie nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji może być utrudniony. Cieszę się, że samorząd gminy Strawczyn skutecznie sięga po środki, dzięki którym poprawia się jakość życia niepełnosprawnych i starszych mieszkańców – mówi senator Krzysztof Słoń, który jednocześnie zachęca samorządy do współpracy z PFRON. – Realizowanie przez samorządy tego typu inwestycji wspierających osoby z niepełnosprawnościami pokazuje ich wrażliwość na drugiego człowieka. Samorządy są dla PFRON wypróbowanymi partnerami, z którymi wspólnie mogą nieść realne wsparcie i pomoc, co doskonale widać w gminie Strawczyn – dodaje senator Krzysztof Słoń, który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora PFRON.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze