Program dla osób fizycznych "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Szczegóły na stronie:
http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=108