Urząd Gminy w Strawczynie informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się robocze spotkanie w sprawie opracowywanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn.

Osoby zainteresowane proszone są o udział w spotkaniu, które będzie miało miejsce w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie w świetlicy SCKiS.