Na terenie Gminy Strawczyn został uruchomiony system monitoringu jakości powietrza wraz z publicznym udostępnianiem informacji.
Aby zapewnić pomiar każdego miejsca na terenie gminy sensory do badania jakości powietrza zostały zamontowane w dziewięciu punktach. Jeden z nich znajdzie się na Urzędzie Gminy w Strawczynie i kolejne na budynkach: Szkoły Podstawowej w Oblęgorku, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Szkoły Podstawowej w Korczynie, Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku.

Podstawowymi założeniami projektu jest możliwość stałego dostępu mieszkańców do danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy. Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem ma być możliwość nieautoryzowanego dostępu do wyników pomiarów w oparciu o podstawowe przeglądarki internetowe oraz darmowa aplikacja na urządzenia mobilne.

Uruchomienie sensorów jeszcze przed sezonem grzewczym pokaże mieszkańcom jak niska emisja wpłynie na jakość powietrza.

Urządzenia pomiarowe zapewniają pomiar temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego a także, co ważne pomiar stężenia szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10, odpowiedzialnych za powstawanie smogu. – Problem smogu dotyczy całej Polski. W gminie Strawczyn podejmujemy jednak nieustające działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Budujemy energooszczędne budynki, wymieniamy oświetlenie uliczne na pochłaniające mniej energii, realizujemy również program wymiany pieców. Prowadzimy także konkursy w szkołach, które mają uświadamiać młodzież o szkodliwości palenia śmieci i plastików w przydomowych kotłowniach – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Kolejnym krokiem jest przekazanie mieszkańcom możliwości monitorowania jakości powietrza w gminie. Szczególnie ważne jest to dla osób, które preferują aktywny wypoczynek na powietrzu, w tym dzieci, które przecież podczas pobytu w przedszkolach czy szkołach często wychodzą na spacery, czy lekcje wychowania fizycznego na zewnątrz. Dzięki systemowi monitoringu, każdy będzie miał możliwość w szybki i łatwy sposób sprawdzić jakość powietrza w danym miejscu i dniu, co odpowie na pytanie, czy aktywność na dworze jest wskazana, czy lepiej jednak pozostać w domu. Da nam to także jasny obraz, w których miejscowościach należy położyć szczególny nacisk na walkę ze smogiem – mówi wójt.

Wykonawca zadania zapewnił ponadto bezpłatny dostęp mieszkańcom gminy do ogólnodostępnej platformy informacyjnej http://air.beskidinstruments.com/widget/map/strawczyn gdzie będą przedstawione szczegółowe dane o jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Mieszkańcy będą mogli także korzystać z darmowej aplikacji mobilnej MONITORING POWIETRZA BI, działającej w minimum dwóch systemach: Android i IOS.