flaga godlo fds

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ewid. 189) w msc. Kuźniaki Gm. Strawczyn

Dofinansowanie: 103 444,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 129 306,06 zł

Wkład własny: 25 862,06 zł