flaga godlo fds

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi gminnej ul. Barytowej w msc. Strawczynek Gmina Strawczyn

Dofinansowanie: 130 489,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 163 112,24 zł

Wkład własny: 32 623,24 zł