Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst - tutaj kliknij).

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości podjęło prace zmierzające do znowelizowania ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wypracowany w tym trybie projekt nowelizacji został skierowany przez Prezydenta RP w dniu 2 sierpnia 2017 r. do Sejmu RP (druk sejmowy nr 1868).

W efekcie prac prowadzonych w Sejmie dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog beneficjentów. Przewiduje ona, że począwszy od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa przewiduje też w każdym powiecie realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji prawnej.

Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.
Tekst nowelizacji ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku: tutaj kliknij.

Źródło: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/o-ustawie/ http://www.prezydent.pl/kancelaria/nieodplatnapomocprawna/o-ustawie/

 

Aktualny wykaz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa, Nieodpłatnej Mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego, harmonogram ich działania oraz zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie:
https://bip.powiat.kielce.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/index