Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Informacja o sesji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=2&id=916&x=22&y=85

Cel projektu
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób:
- powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),
- bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,
-- osób po 50 roku życia, lub
-- kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub
-- osób z niepełnosprawnościami, lub
-- osób długotrwale bezrobotnych, lub
-- osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
-- bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,
- zamierzających podjąć zatrudnienie.

Przedsiębiorca zobowiązuje się utrzymać stanowisko pracy przez 24 miesiące.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

Więcej informacji: www.cdrkursy.edu.pl

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o tym czy mieszkańcy Gminy Strawczyn wykorzystują tę technologie. W celu uzyskania przedmiotowych informacji przygotowała krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.

Link do badania:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zffpvfegFyGji3dYLMvPwJ0uEsSPlN3y0pbYxIsgvNoCMA/viewform?usp=sf_link

W załączniku pozniżej List Prezesa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego.

URZĄD GMINY W STRAWCZYNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 LIPCA 2021 R. (SOBOTA) OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 12:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRAWCZYNKU RACHMISTRZ SPISOWY BĘDZIE DOKONYWAŁ SPISU LUDNOŚCI I MIESZKAŃ.

PROSIMY O PRZYBYCIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STRAWCZYNEK, KTÓRZY JESZCZE NIE DOKONALI OBOWIĄZKU SPISOWEGO.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze