W 2007 roku został opracowany projekt budowlany na budowę zbiornika wodnego "STRAWCZYN".Pod względem administracyjnym zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w miejscowościach Strawczyn i Niedźwiedź. Pod względem hydrograficznym zbiornik zlokalizowano w widłach cieku "Od Mokrego Boru" i jego dopływu cieku "Trupień" (zwanego również Olszówką). Obszar ten stanowi naturalne obniżenie terenu w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu - w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, na obrzeżu Gór Świętokrzyskich.

Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 210.000m3, a średnia głębokość  2m. Podstawową funkcją zbiornika jest retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody  w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Dodatkowymi funkcjami zbiornika są: retencja powodziowa, rekreacja i rozwój agroturystyki, uprawianie sportów wodnych, funkcja p.poż.

Obszar terenu zajęty pod inwestycję wynosi 19,80ha, w tym powierzchnia lustra wody 9,70ha. Zagospodarowanie terenu obejmie wewnętrzną drogę dojazdową o szerokości 5,5m i długości 392m, parking samochodowy na 98 miejsc o powierzchni 1512m2, ciąg spacerowo-rowerowy wokół zbiornika z kostki brukowej (długość 1875m), molo widokowe (32m x 5,5m), 8 stanowisk łowieckich dla wędkarzy.

Zbiornik powstał przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 60% kosztów zadania oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 800 tys złotych.

zbiornik wodny w Strawczynie

Kliknij tutaj by zobaczyć więcej zdjęć