Uchwała Nr XI/82/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis

Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-------- UCHWAŁA RIO -------

Uchwała Nr 5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru