W gminie Strawczyn przybywa mieszkańców. Jednak nie wszyscy dokonują meldunku.
A szkoda, bo rozwój gminy wiele na tym traci…

Według danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Strawczynie, w gminie Strawczyn tylko od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.04.2023 roku przybyło na pobyt stały 536 osób. Pewnie ta liczba byłaby jeszcze większa, gdyby każdy meldował się w miejscu, w którym mieszka. To ważne, ponieważ nie o statystyki chodzi, a o możliwości finansowe gminy na realizację ważnych dla lokalnego społeczeństwa inwestycji.

Skąd ta teoria? Wynika ona z rozwiązań ustawowych. Każda pracująca osoba musi rozliczyć się z dochodów PIT i zapłacić podatek dochodowy. Część tego podatku trafia do samorządu,
w którym jest zameldowana lub który wskaże w swoim rocznym rozliczeniu. A po zsumowaniu opłat podatników są to kwoty, które pozwalają samorządom na realizację inwestycji wyczekiwanych przez mieszkańców. – Dzięki dobrym decyzjom mieszkańców gmina ma większe możliwości inwestycyjne. Aby podatki trafiały do miejsca, w którym żyjemy, wystarczy zameldować się w gminie, bądź też wskazać ją w rocznym rozliczeniu PIT, jako nasze miejsce zamieszkania. Trzeba podkreślić, że dla podatników nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami – informuje Tadeusz Tkaczyk, Wójt gminy Strawczyn. – Pieniądze z podatków powinny iść za osobami, które je płacą. Dzięki nim powstają nowe przedszkola, żłobki, modernizowane są drogi, czy budowane kolejne nitki sieci kanalizacyjnych. To bardzo ważne, ponieważ bez pomocy mieszkańców rozwój gminy nie będzie nabierał szybkiego tempa – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w Urzędzie Gminy Strawczyn przy stanowisku do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, w pokoju nr 20. Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Przy zameldowaniu obowiązkowo musi stawić się również właściciel lokalu, mieszkania, czy domu, który okaże się dokumentem potwierdzającym własność tego lokum. Warto dodać, że obowiązek meldunkowy nadal nie został zniesiony i wciąż jest w kraju aktualny. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o Ewidencji Ludności ( Dz.U. 2022.0.1191 z późn. zm.) Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. – Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Strawczyn, którzy jeszcze nie dopełnili formalności, do odwiedzenia urzędu i sformalizowania spraw związanych z meldunkiem. Wyższy budżet gminy, to nasze wspólne dobro, ponieważ oznacza więcej inwestycji na rzecz mieszkańców – podsumowuje wójt Tadeusz Tkaczyk.