logo Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, iż od 1 marca 2021 r. realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług doot-to-door” realizowanego w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu doo-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PEFRON).

Uprawnionymi do korzystania z usług transportowych są osoby powyżej 18 roku życia mieszkające na terenie Gminy Strawczyn, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoby mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze i inne).
Usługę można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-12:00 osobiście lub pod numerem telefonu 507 216 770, za pośrednictwem poczty e- mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub papierowo.

W załączeniu Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Strawczyn.