Drukuj
Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Odsłony: 99

W załączeniu pismo Ministerstwa Rodziny i polityki społecznej informującej o kolejnym etapie rejestracji na szczepienia pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych) oraz placówek wsparcia dziennego.

Rejestracja będzie również uwzględniac osoby po 65 roku życia.