Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” informuje, iż w związku z planowanym naborem wniosków od 02.12.2019 - 18.12.2019 o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia:

  • 1.4.1. „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”,
  • 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR.

odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań:

18 listopad 2019r.
Miedziana Góra – Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy”, ul. Rudna 2 Miedziana Góra
godz. 10.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”
godz. 11.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

19 listopad 2019r.
Mniów – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9
godz. 10.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”
godz. 11.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

20 listopad 2019r.
Zagnańsk – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8
godz. 10.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”
godz. 11.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

21 listopad 2019r.
Strawczyn - Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16
godz. 10.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”
godz. 11.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

22 listopad 2019r.
Piekoszów – Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66
godz. 10.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”
godz. 11.00 spotkanie będzie dotyczyło przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR