Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2020, sołectwa do 30 września 2019 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Strawczyn.

Dokumenty do pobrania w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Fundusz_Solecki_2020_dokumenty.zip)Fundusz_Solecki_2020_dokumenty.zip[ ]42 kB