Samorząd gminy Strawczyn wykorzystuje zimowy czas na przygotowanie dokumentacji projektowych dla zadań przebudowy i budowy dróg i chodników na jej terenie. Nowy blask zyska ul. Piaskowa w Promniku, część ul. Kieleckiej w Oblęgorze, a także ulice Miła i Cicha w Strawczynku oraz odcinek drogi wojewódzkiej w Bugaju.

W Promniku zmodernizują blisko 2 km drogi
W trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy odcinka drogi o długości 340 metrów. Mowa tu o ul. Piaskowej w Promniku. – Na tym odcinku drogi zostanie wykonana modernizacja wraz z wymianą nawierzchni, a także wybudowany chodnik. Planujemy aplikować o zewnętrzną pomoc finansową dla realizacji tego zadania. Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Spodziewamy się tego naboru w lipcu tego roku, a więc realizację zadania, czyli wykonanie prac budowalnych przewidujemy na 2020 rok – informuje Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.
Wykonawcą dokumentacji projektowej dla tego odcinka drogi jest Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek z Kielc. Wartość dokumentacji wynosi 24 tys. 245 złotych.

Samorząd gminy Strawczyn planuje rozszerzenie przebudowy ul. Piaskowej w Promniku. Drugim etapem będzie remont odcinka o długości 1 km 355 metrów, czyli łącznie wyremontowane zostanie blisko 2 km drogi. – W pierwszym założeniu zaplanowaliśmy przebudowę odcinka o długości 340 metrów, ale pojawiły się pespektywy pozyskania dofinansowania dla dalszej przebudowy, stąd decyzja, aby zmodernizować całą drogę – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk. – Na tym odcinku zostanie przeprowadzona modernizacja drogi polegająca na budowie odwodnienia drogi i położenia nowej nawierzchni. Póki co nie planujemy budowy chodnika, ponieważ nie ma tu zwartej zabudowy mieszkalnej, a ponadto problemem jest szerokość pasa drogowego, w którym ciąg pieszy prawdopodobnie się nie zmieści – dodaje wójt.
Ogłoszono już przetarg dla wykonawców zadania wykonania dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana jeszcze w styczniu tego roku. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to 1 lipca tego roku.


Modernizacja drogi w Oblęgorze
W trakcie procedury przetargowej dla wykonawców dokumentacji projektowej jest także zadanie przebudowy drogi powiatowej w Oblęgorze. Mowa o ul. Kieleckiej. Został już wyłoniony wykonawca. Będzie nim firma DROG-CAD z Kielc. Koszt wykonania dokumentacji to 13 tys. 284 zł. Zmodernizowane zostanie 860 metrów drogi. Prace obejmą poszerzenie, odwodnienie i wymianę nawierzchni. Dokumentacja projektowa będzie gotowa do 30 marca tego roku.
Zadanie przebudowy drogi będzie realizowane przy współpracy z samorządem powiatu kieleckiego. – Liczymy na to, że uda się wspólnie z władzami powiatu kieleckiego aplikować o dofinansowanie zewnętrzne dla tego zadania – mówi wójt Tadeusz Tkaczyk.

Remonty dwóch dróg w Strawczynku
Samorząd gminy Strawczyn zaplanował także remonty dwóch dróg w Strawczynku. Nowy blask zyskają ulice: Miła i Cicha. Przygotowania do tych inwestycji są na etapie procedury przetargowej dla wykonawców dokumentacji projektowej. – Długość odcinka ul. Miłej przeznaczonego do modernizacji wyniesie aż 2 kilometry 615 metrów i jest to odcinek od ul. Wojewódzkiej w Strawczynku do ul. Wiosennej w Oblegorze. Po remoncie droga będzie obsługiwać również mieszkańców miejscowości Oblęgór. Wyremontowana zostanie nawierzchnia, odwodnienie, wykonane zostaną też obustronne pobocza. Długość odcinka ul. Cichej, który zamierzamy zmodernizować wynosi 244 metry. Zostanie tu położona nowa nawierzchnia i wykonane obustronne pobocza – informuje Paweł Lesiak, podinspektor ds. Dróg z Urzędu Gminy w Strawczynie.
Przewidywany termin zakończenia prac projektowych zaplanowano na 1 kwietnia tego roku. – Mając już wszystkie niezbędne dokumenty będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne na wykonanie tych zadań do programów pomocowych – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.
Warto dodać, że w planach samorządu gminy Strawczyn jest także budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Strażacką, a ul. Świętej Tekli w Promniku, a także przebudowa drogi gminnej, ul. Wiosennej w Oblęgorze. Już złożono wnioski o dofinansowanie tych zadań. W budżecie gminy Strawczyn zabezpieczono także środki na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kuźniaki i w miejscowości Oblęgór przy ul. Pogodnej oraz przy drodze wojewódzkiej w msc. Bugaj. Kontynuowana również będzie budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Chełmcach w ramach środków funduszu sołeckiego.