Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Do pobrania z BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=19&id=961&x=40

Na prośbę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pani Wandy Buk, w związku z trwającymi obecnie w parlamencie pracami związanymi z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przekazujemy zainteresowanym Mieszkańcom dwie publikacje.

Pierwsza - „Przewodnik po 5G”, opisująca sieć nowej generacji.
Druga - „Pole elektromagnetyczne a człowiek”, omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych oraz mobilnymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Zachęcamy do lektury.

Na wsi najlepiej

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Polska wieś to wyjątkowe połączenie: tradycji, zróżnicowanej przyrody, smacznej kuchni, natury, spokoju i życzliwych ludzi. Staje się modnym kierunkiem podróży, a terminy w najlepszych gospodarstwach agroturystycznych, będących laureatami poprzedniej edycji, zarezerwowane są nawet rok wcześniej. Baza noclegowa i gastronomiczna wraz z ofertą uzupełniającą stale się rozwijają, ścigając światowe trendy — mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

  • Wypoczynek u rolnika
  • Wypoczynek na wsi
  • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb branżowych. Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

Uczniowie 8 klasy SP Ruda StrawczyńskaW kwietniu w całym kraju ósmoklasiści przystąpili do obowiązkowego egzaminu. Zmagali się z testami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
14 czerwca 2019r. Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała wyniki, na które wszyscy z niepokojem czekali. Były one ważne w rekrutacji do szkól średnich. Reforma edukacji sprawiła, że w tym roku o miejsca w placówkach starały się dwa roczniki uczniów.

Szkoła w Rudzie Strawczyńskiej do tej pory cieszyła się dobrymi wynikami zewnętrznymi swoich uczniów. Ale w tym roku ósmoklasiści osiągnęli rewelacyjny wynik 79 procent. W rankingu szkół jesteśmy najlepsi w powiecie kieleckim (średnia wyniosła 55 proc.) oraz na piątym miejscu w województwie świętokrzyskim (wyprzedziły nas tylko cztery szkoły kieleckie. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej – 85 proc.).

Uczniowie osiągnęli także wysokie wyniki z poszczególnych przedmiotów:
Z języka polskiego średnia wyniosła 83 procent (w kraju 63 proc., w świętokrzyskim 63 proc.). Jesteśmy w najwyższej skali staninowej, zajmujemy pierwsze miejsce w powiecie i drugie w województwie.
Z języka angielskiego średnia wyniosła 92 procent (w kraju 59 proc., w świętokrzyskim 57 proc.). Jesteśmy w najwyższej skali staninowej i zajmujemy pierwsze miejsce w powiecie i województwie.
Z matematyki 62 procent (w kraju 45 proc., w świętokrzyskim 44 proc.). Jesteśmy w bardzo wysokiej skali staninowej, zajmujemy czwarte miejsce w powiecie i 25 miejsce w świętokrzyskim.

5d1cb38215abe p

W gminie Strawczyn zapadła ważna decyzja. Z dniem 1 lipca stanowisko zastępcy wójta gminy objął Karol Picheta, naczelnik OSP w Promniku i prezes Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Strawczyn. Jak podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk, jego nowy zastępca bardzo dobrze zna gminę, ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne, jest też szanowany i lubiany wśród mieszkańców i pracowników urzędu. 

Dobrze przemyślany wybór

Jak zaznaczył wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, wybór Karola Pichety na zastępcę był przemyślaną i wyważoną decyzją. – Jest to człowiek, który bardzo dobrze zna gminę i dotyczące jej zagadnienia, ponieważ pracuje tu już od dwudziestu lat. Na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że to będzie dobra decyzja. Nie jest to osoba z zewnątrz, która musiałaby się zaznajamiać ze strukturami i obszarami działania, a pracownik naszego Urzędu z dużym doświadczeniem i dobrym przygotowaniem merytorycznym – podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.

Rozszerzony zakres obowiązków

W fotelu zastępcy wójta gminy Strawczyn Karol Picheta zasiada od 1 lipca tego roku. Nadal jednak będzie pełnił obowiązki, które były mu przypisane do tej pory. – Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa, porządek publiczny, to obszary, które nadal będą należały do moich obowiązków. Oprócz tego doszły nowe, czyli nadzór nad referatami – informuje zastępca wójta Karol Picheta.

Do szczegółowych obowiązków, które będzie pełnił zastępca wójta należy między innymi reprezentowanie wójta podczas jego nieobecności i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatami Urzędu Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, a także wykonywanie zadań powierzonych przez wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Co ważne, Karol Picheta nadal będzie zajmował się obszarem bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli organizowaniem i koordynowaniem działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpracą z Gminną Komisją ds. RPA w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży oraz współudziałem w zakresie likwidacji niewypałów materiałów niebezpiecznych. Nadal też do jego obowiązków należeć będzie działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czyli współpraca z jednostkami OSP na terenie gminy Strawczyn, koordynowanie działań ratowniczych w zakresie przeciwpożarowym, doposażanie jednostek w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz sprawozdawczość. Zastępca wójta będzie też kontynuował pracę nad realizacją zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 

Znany i lubiany

Karol Picheta jest postrzegany w gminie Strawczyn jako wieloletni społecznik. – Praca na rzecz całego społeczeństwa od zawsze była dla mnie bardzo ważna. Od 1994 roku działam w straży pożarnej, a ciekawostką może być to, że urodziłem się 4 maja, a więc w Dzień Strażaka. Ta praca była więc mi chyba pisana. To także tradycja rodzinna, mój dziadek był prezesem straży w Promniku, moja mama należała do kobiecej drużyny pożarniczej. Jest mi bardzo miło, że mogę kontynuować ich działalność. Cieszę się też, że dostałem szansę objęcia stanowiska zastępcy wójta gminy Strawczyn. Mamy dobrego gospodarza, a ja obecnie świetnego nauczyciela. Mam zamiar pilnie się uczyć, ale też wspierać go i dobrze wykorzystywać swoją dotychczasową wiedzę oraz doświadczenie, aby podejmować działania ukierunkowane na realizację zadań zaspakajających potrzeby mieszkańców całej gminy – podsumowuje zastępca wójta gminy Strawczyn, Karol Picheta. 

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze