Autor: Mieszkaniec Strawczyna

Temat: Przedszkole

Data: 2015-04-08 21:18

Pytanie: Dzień dobry Panie Wójcie. Kiedy powstanie w Strawczynie przedszkole?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Urząd Gminy jest w pełni przygotowany do budowy przedszkola. Posiadamy kompletną dokumentację z pozwoleniem na budowę. Obecnie czekamy na nabór wniosków na środki pomocowe, gdyż realizacja tego zadania to duże obciążenie dla gminnego budżetu, a wedle naszej wiedzy takie inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych.

Przewidywany czas naboru wniosków to przełom 2015/2016 roku, realizacja zadania w mojej ocenie nastąpi w 2016 roku.

Z wyrazami szacunku,
Tadeusz Tkaczyk


Autor: Paweł

Temat: Oświetlenie ulic w Oblęgorku

Data: 2015-04-14 15:08

Pytanie: Proszę o informacje odnośnie terminu zamontowania oświetlenia ulicznego w centrum Oblęgorka, tj. na ulicy Dużej i Małej. (...).

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Podczas osobistej wizyty w tut. Urzędzie oraz przeprowadzonej rozmowy w sprawie oświetlenia ulicznego ulicy Dużej i Małej w Oblęgorku poinformowałem Pana w obecności pracownika, iż w 2014r Gmina wystąpi do Zakładu Energetycznego w Kielcach o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Dużej i Małej w Oblęgorku. W związku z równoczesnym wystąpieniem właścicieli z ul. Spółdzielczej i Wspólnej zasilanego z tego samego transformatora, Urząd Gminy w dniu 17.12.2014r wystąpił do Zakładu Energetycznego w Kielcach o określenie warunków na kompleksowe rozwiązanie oświetlenie tego terenu. W dniu 9.01.2015r Zakład Energetyczny przesłał warunki oraz umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano ? montażowych na zasadach w niej określonych. Ze względu na nie ujęcie w budżecie środków finansowych, realizacja tego odcinka oświetlenia nie będzie możliwa do zrealizowania w 2015r.

Jednocześnie informujemy, że Gmina negocjuje zawarcie umowy z firmą ?NEMEX S.A na usługę zarządzanie usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego jeszcze w 2015r.

Przedmiotem umowy będzie m. innymi;

- wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy LED
- wzniesienie nowych słupów oraz montaż nowych opraw LED

Po jej podpisaniu zostanie opracowany harmonogram prac zapewniający prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia całego terenu.

 

Z wyrazami szacunku,
Tadeusz Tkaczyk


 Autor: zeruogla

Temat: Ogniwa fotowoltaiczne w naszej gminie z dotacjami

Data: 2015-11-04 13:22

Pytanie: Witam.
Proszę mi odpowiedzieć, czy i kiedy ponownie będzie można skorzystać z dotacji na zakup i zamontowanie na domach prywatnych ogniw fotowoltaicznych? Mam nadzieję, że zwykli mieszkańcy też będą mogli z nich skorzystać, a nie tylko pracownicy gminy i znajomi, jak to miało miejsce ostatnio, tj. we wrześniu br. I jeszcze jedna ważna rzecz: informację o możliwości wzięcia udziału w takim dofinansowaniu powinno się udostępniać WSZYSTKIM mieszkańcom gminy (nie tylko wybrańcom) co najmniej na miesiąc przez losowaniem ankiet, a nie jak to miało miejsce, czyli 2-3 dni przed.

Pozdrawiam

Zdegustowana mieszkanka gminy

 

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani e-maila informuję, że Gmina Strawczyn w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 będzie ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć dotyczących wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy. Obecnie zrealizowany projekt jest projektem pilotażowym.
Na dzień dzisiejszy nie są znane terminy naboru i kryteria oceny wniosków na działania związane z OZE, więc nie jesteśmy w stanie podać konkretnie, kiedy to może nastąpić i na jakich zasadach. Prosimy śledzić naszą stronę internetową. Jeżeli będziemy realizować podobne zadania to analogicznie do minionego naboru, informacje będą zamieszczane na stronie internetowej gminy, przekazywane sołtysom, rozwieszane na tablicach ogłoszeń. Informuję, że pierwszy nabór trwał od 13.05.2015 do 20.05.2015 r. Ogłoszenie o jego trwaniu zamieszczone było na stronie internetowej gminy, przekazywane sołtysom, rozwieszane na tablicach ogłoszeń, oraz komunikowane na mszach św. niedzielnych w parafiach Strawczyn, Chełmce, Łosień i Cierchy.
Wszyscy zainteresowani, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie oraz spełnili określone kryteria, zostali uwzględnieni w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony 29 maja br. , przeszedł pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie.
W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, dnia 31.08.2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania.
Dnia 9 września tutejszy Urząd Gminy wystąpił do Biura PROW z zapytaniem, czy możliwe jest wykorzystanie oszczędności powstałych po przeprowadzeniu przetargu. Pozytywna odpowiedź wpłynęła do urzędu 17 września br. Dzień później tj. 18 września br. ogłoszono dodatkowy nabór chętnych, który trwał do 23 września br. do godz. 12.00. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz przekazana sołtysom, więc każdy mieszkaniec gminy miał do niej dostęp.
Ze względu na to, że w dodatkowym naborze zapotrzebowanie na budowę systemów znacznie przekraczało oszczędności pozostające w dyspozycji gminy, przeprowadzono losowanie ankiet. W tym celu, dyspozycją Wójta Gminy Strawczyn, została powołana komisja. Publiczne losowanie z udziałem członków Komisji oraz osób, które złożyły deklaracje i przybyły na losowanie odbyło się 02.10.2015 r. Ostatecznie realizowany projekt udało się rozszerzyć o 11 dodatkowych instalacji i tym samym wykorzystać wszystkie oszczędności.
Krótkie terminy, o których mowa powyżej, podyktowane były terminami zapisanymi w umowie o dofinansowanie. Brak skoordynowanych i przyśpieszonych działań oraz prowadzenie naborów w czasie, o którym Pani wspomina w mailu (co najmniej miesiąc przed losowaniem), skutkowałoby nie otrzymaniem dofinansowania lub jego utratą.
Reasumując, informacje o naborach były dostępne dla każdego zainteresowanego mieszkańca.

Z wyrazami szacunku,
Tadeusz Tkaczyk