Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Informacja o sesji oraz projekty uchwał dostępne w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=911&x=2&y=36

INFORMACJA

W związku z koniecznością przekazania za pośrednictwem Starosty Kieleckiego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, informacji na temat planowanej powierzchni upraw maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku, prosimy osoby zainteresowane o zaplanowanie powierzchni i przekazanie takiej informacji do Urzędu Gminy Strawczyn, w terminie do dnia 28 listopada 2018r. (zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

Przypominamy również, iż zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.), uprawa maku/konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 w/w ustawy, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Ponadto w myśl przedmiotowej ustawy, uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w art. 45 ust. 3 w/w ustawy jest zabroniona.

Hala Sportowi ze strzelnicą w Strawczynku

Kolejne inwestycje w gminie Strawczyn w toku. Ruszyły nie tylko prace budowlane przy realizacji dużych i ważnych dla mieszkańców zadań, ale też prace projektowe  inwestycji, które mają być wykonane w najbliższych latach.

Kanalizacja i nowe drogi

Wiele inwestycji jest już w toku, ale też wiele zostało zaplanowanych na kolejne lata. W gminie Strawczyn nie zwalniają tempa. – Rozpoczęliśmy już bardzo ważną dla mieszkańców całej gminy, dużą inwestycję budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Korczynie i kolejnych nitek kanalizacji w miejscowościach Korczyn i Akwizgran. Wartość tego zadania opiewa na kwotę ponad 20 milionów złotych, a w większości będzie ono dofinansowane ze środków zewnętrznych. W toku jest także realizacja przebudowy ulicy Sieniawskiej, gdzie powstanie nowa, komfortowa droga z energooszczędnym oświetleniem hybrydowym oraz kolejny odcinek kanalizacji. Wartość tej inwestycji wynosi ponad milion złotych i również w większości będzie sfinansowany przy pomocy pozyskanych środków z zewnątrz – informuje Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Te inwestycje to element planu stuprocentowego uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Strawczyn. Obecny poziom zwodociągowania i skanalizowania daje nam miejsce w ścisłej czołówce gmin województwa świętokrzyskiego, a po za kończeniu tych inwestycji sprawi, że będziemy jedyną gminą, która ma tak dobrze rozwiniętą gospodarkę wodno-ściekową – dodaje wójt. 

Żłobki, przedszkola, nowoczesna hala i Klub Seniora

Samorząd jednak nie poprzestaje tylko i wyłącznie na inwestycjach związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną i rozbudową infrastruktury drogowej. W trakcie przygotowania są projekty związane z budową kolejnych żłobków i przedszkoli, ale też bardzo nowoczesnej hali sportowej ze strzelnicą.  – Planujemy budowę kolejnych przedszkoli i żłobków, tym razem w miejscowościach Promnik i Oblęgorek. Jesteśmy na etapie projektowania. Przed nami także rozbudowa placówek oświatowych w Rudzie Strawczyńskiej i Niedźwiedziu – wylicza wójt Tadeusz Tkaczyk. – Bardzo ciekawym projektem jest budowa nowoczesnej hali sportowej wraz ze strzelnicą, która będzie uzupełnieniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku. Już poszukujemy możliwości dofinansowania tej inwestycji i mamy pierwszą deklarację od doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów Renaty Janik, co oznacza, że pojawia się ogromna szansa na bardzo sprawną realizację tego zadania – mówi wójt Tadeusz Tkaczyk. – W trakcie jest także projekt rewitalizacji gminy Strawczyn, na który również pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne. Obejmie on rozbudowę infrastruktury drogowej, budowę nowych parkingów, modernizację szkoły i centrum gminy, zagospodarowanie tereny przy zalewie w Strawczynie, a także rozbudowę ujęcia wody w Strawczynie, która już się rozpoczyna – dodaje wójt.

- Gmina Strawczyn to jedna z najlepiej rozwijających się gmin w Polsce. Warto wspierać tak zaangażowane w poprawę życia mieszkańców samorządy. Dlatego mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby założone projekty, a w tym budowa hali sportowej w Strawczynku, zostały zrealizowane. Wesprę również bardzo ważny projekt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie gminy Strawczyn, ponieważ nie tylko rozwój infrastrukturalny jest dla nas ważny, ale również działania prospołeczne – mówi Renata Janik, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Atrakcyjna ścieżka edukacyjna i zagospodarowanie terenu wokół zalewu

 Już niebawem w gminie Strawczyn powstanie też jedyna tego typu w regionie ścieżka edukacyjna. – Ten niezwykle atrakcyjny obiekt z wieloma przyrządami i urządzeniami służącymi do przeprowadzania samodzielnych doświadczeń usytuowany będzie w Oblęgorku. Budowa ścieżki z pewnością podniesie potencjał turystyczny gminy Strawczyn. Będzie ona też doskonale służyła dzieciom z gminnych szkół do nauki przyrody w plenerze, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i niedzielnych spacerów z rodzicami. Ścieżka połączy przyjemne z pożytecznym, czyli dobrą zabawę i miły wypoczynek z poznawaniem świata i jego tajemnic – mówi wójt Tadeusz Tkaczyk.

Jednym z zadań, które budzi największe zainteresowanie mieszkańców jest zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strawczynie. Powstanie tu strefa rekreacji dziecięcej, w której skład wejdą: plac zabaw, tablice aktywności, labirynty, duże pole do szachów, całoroczne lodowisko, sporty wodne, np. narty, siłownia fitness i stoiska z pamiątkami. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, pole namiotowe i boiska do piłki plażowej. Plaża będzie przebudowana, a cały obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Teren będzie oświetlony lampami LED-owymi. – Wszystkie wymienione przeze mnie inwestycje to nie tylko plany, ale już rozpoczęte działania zmierzające do ich realizacji. Na większość z nich już pozyskaliśmy ogromne dofinansowania – podsumowuje wójt Tadeusz Tkaczyk.

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Rosochy w sezonie łowieckim 2018/2019

Rozpocżęta budowa oczyszczalni i kanalizacji w Korczynie

We wrześniu ruszyła inwestycja warta ponad 20 milionów złotych. Mowa o budowie oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyn i Akwizgran, której koszt w osiemdziesięciu procentach pokryje unijne dofinansowanie. Samorząd gminy Strawczyn właśnie pozyskał na ten cel dodatkowy milion złotych dofinansowania zewnętrznego!

Nowoczesna oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna na przyszłość

Przypomnijmy, projekt przewiduje budowę  nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Korczynie oraz sieci kanalizacyjnej o długości 11 kilometrów z możliwością dalszej rozbudowy. – W gminie Strawczyn przybywa mieszkańców, powstają kolejne, nowe zabudowania, a miejscowości z tych terenów ciągle się rozwijają, w związku z tym nieustannie rośnie zapotrzebowanie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Postanowiliśmy tym potrzebom wyjść naprzeciw, wybudować nowoczesną oczyszczalnię ścieków oraz szeroką sieć kanalizacyjną, tym bardziej, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego na ten cel  – mówił Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Wielomilionowe dofinansowanie zwiększone o kolejny milion złotych!

Dotychczasowe dofinansowanie realizacji inwestycji zostało pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i wynosiło 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Zwiększona wartość po przetargu przyczyniła się do podjęcia działań w celu pozyskania dofinansowania oraz aneksowania już podpisanej umowy. Samorząd gminy Strawczyn zwiększył jednak tą kwotę pozyskując dodatkowy milion złotych. – To ogromny zastrzyk gotówki, który pozwoli dużo sprawniej realizować plan skanalizowania gminy Strawczyn w stu procentach – mówi wójt Tadeusz Tkaczyk.

Inwestycja już ruszyła

Zadanie podzielono na dwie części. Pierwszą z nich, czyli budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie wykona konsorcjum firm, którego liderem jest firma „Adma” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk. Partnerami będą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne  „Adma” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Adma” sp. jawna oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ATB” Tomasz Adamczyk.

Ta część zadania została wyceniona na kwotę 13 milionów 800 tysięcy złotych. Planowany czas zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 roku. Pozwolenie na użytkowanie ma być uzyskane do 10 września 2020 roku.

Drugą część zadania, czyli budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyn i Akwizgran wykona firma F.U.H.P. „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak z Kostomłotów Pierwszych. Koszt tej części inwestycji wyceniono na kwotę 6 milionów 502 tyś złotych. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na 15 lipca 2020 roku, a pozwolenie na użytkowanie, podobnie jak w części pierwszej zadania, na 10 września 2020 roku.

 

Mieszkańcy będą zabezpieczeni na najbliższe pięćdziesiąt lat

Po zakończeniu realizacji tej inwestycji gmina Strawczyn, jako jedna z niewielu gmin w kraju, będzie nie tylko zwodociągowana, ale i skanalizowana w stu procentach. - Rozbudowa oczyszczalni zabezpieczy potrzeby mieszkańców w zakresie wodno-kanalizacyjnym na co najmniej najbliższe pięćdziesiąt lat – szacuje wójt, Tadeusz Tkaczyk. - Dzięki gigantycznemu dofinansowaniu, jakie udało nam się pozyskać, realizujemy właśnie już ostatnią tak dużą inwestycję związaną z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Teraz będziemy mogli skupić się na innych potrzebach mieszkańców – zapowiada wójt.   

Znasz osobę, bądź grupę osób angażujących się wolontaryjnie? Zachwyca cię ich działanie? Może warto promować taką postawę społeczną?

Regionalne Centrum Wolontariatu, Diecezjalne Centrum Wolontariatu wraz z Wolontariatem przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach zachęca do zgłaszania ludzi z pasją pomagania do konkursu Laur Wolontariatu! Rozstrzygnięcie odbędzie podczas uroczystej więtokrzyskiej Gali Wolontariatu 5 grudnia 2018 roku. Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 26 listopada 2018 r.

Szczegóły na laurwolontariatu.pl

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze