Fundacja Challenge Europe zaprasza do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych w ramach projektu KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 60 os. (36 K, 24 M) powyżej 29 r. życia pozostających bez zatrudnienia w tym zarejestrowanych w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz biernych zawodowo, zamieszkujących zg. z KC na terenie woj. świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 04.2018 r. do końca 04.2019 r. poprzez realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w tym utworzenie IPD oraz poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz ICT, 3 miesięczne staże zawodowe oraz indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Więcej informacji w tym dokumenty do pobrania dostępne są na stronie http://fundacjachallenge.org/pl/projekty-pl/2-uncategorised/89-kwalifikacje-przyszlosci.html